ಸೌರ ಚಾರಿಟೆಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ರಿ), ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ – ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ

ತಾ|| 18-06-2022ನೇ ಶನಿವಾರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00ಗಂಟೆಯಿಂದ ನೇರಪ್ರಸಾರ