ರಂಗ ಸಂಗ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾ ಭವನ ಕಲಾ ಗಂಗೋತ್ರಿ (ರಿ) ನವಚೇತನ ಟ್ರಸ್ಟ್ – 98ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಡಾ. ಎಚ್.ಕೆ. ರಂಗನಾಥ ನೆನಪು 
ನೇರಪ್ರಸಾರ – 8-8-2022 ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ